රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට සමගාමිව “සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස” (සියළු සත්වයෝ දඬුවමට බිය වෙති) යන්න තේමා කර ගනිමින්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ පූර්ණ මඟ පෙන්වීම යටතේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ සහයෝගයෙන් 2019.06.13 දින සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ සජ්ජායනය හා 2019.06.14 දින සංගගත දක්ෂිණාමය පිංකම කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේ දී සාර්ථකව පැවැත්වුණි.

 pic 0  pic 1

pic 2  pic 4

pic 5  pic 6

pic 7  pic 8

pic 9  pic 10

 pic 11  pic 12

pic 13  pic 14

pic 15  pic 16

pic 17  pic 18

pic 19  pic 20

ජන රජ දිනය සැමරීම

ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ 15/2019 පරිදි 2019.05.22 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජන රජ දිනය සැමරීම සිදුකරන ලදී.

20190522 084940      20190522 085108  

20190522 085705

මතින් නිදහස් රටක් "බක්මහ දිවුරුම"

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෘජු අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම මත ක්‍රියාවට නැංවෙන මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් "බක්මහ දිවුරුම" ප්‍රතිඥාව සිදු කිරීමේ සමාරම්භක වැඩසටහනට සමගාමීව, අප කාර්යාල නිලධාරින්ගේ බක්මහ දිවුරුම් ප්‍රතිඥාව 2019.04.03 වන දින පෙ.ව. 8.30ට‍ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

  20190403 085321   20190403 085711

  20190403 085213   20190403 085253

 

රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2019

2019 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය නිමිති කරමින් අප කාර්යාලයේ සිදු කරන ලද ආමිස පූජා හා ප්‍රතිපත්ති පූජා

IMG 20190517 102154    IMG 20190517 102216

IMG 20190517 102221    IMG 20190517 102243

මෙම මස කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.05.07 දින කාර්යාලීය ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

News & Events

17
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
මැයි2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

Scroll To Top