மது 2019 ம் ஆண்டுக்கான ஆளணி ஒப்புதல் மற்றும் உண்மையான ஆளணி விபரம்:

பதவி ஆளணி ஒப்புதல்
உண்மையான ஆளணி வெற்றிடங்கள்
பிரதேச செயலாளர் 01 01 -
உதவி பிரதேச செயலாளர் 01 01 -
கணக்காளர் 01 01 -
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 01 01 -
நிர்வாக அதிகாரி 01 01 -
நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்) 01 01 -
மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் 01 01 -
மொழிபெயர்ப்பாளர் 01 - 01
முகாமைத்துவ உதவியாளர் 32 32 -
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் 01 01 -
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 08 06 02
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (அபிவிருத்தி) 102 101 01
தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் 02 02 -
தொழில்நுட்ப உதவியாளர் 01 01 -
கிராம சேவகர் 93 86 07
சாரதி 02 02 -
அலுவலக உதவியாளர் 08 05 03
காவலாளி 01 01 -

News & Events

17
ஜூன்2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 රාජ්‍ය...

23
மே2019
ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම

ජන රජ දිනය සැමරීම ස්වදේශ කටයුතු චක්‍රලේඛ...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top