ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2018

20181022 091730   20181022 102124

20181022 105953   20181022 170413

20181022 180012  

ජාතික කලා මහෝත්සවයට සමගාමීව මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2018.10.22 වන දින තෙල්දෙණිය ජාතික පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

එදින උදෑසන ප්‍රවීණ සංගීතවේදී දිලාන් වික්‍රමසිංහ , ප්‍රවීණ මාධ්‍ය වේදී  අසේල බණ්ඩාරනායක, නර්තනාචාර්යය සිසිර රංගාධිපති ඇතුළු පිරිස විසින් මැදදුම්බර පාසල් ශිෂ්‍යයන්  වෙනුවෙන් ජන ගී රසවින්දනාත්මක වැඩසටහනක්ද පැවැත් වු අතර ඒ සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත සියලු නිලධාරීන් ද සහභාගී විය.

එදින සවස ආචාර්යය ජයලත් මනෝරත්න ශූරීන්ගේ “ගුරුතරුව” වේදිකා නාට්‍ය සාර්ථකව වේදිකා ගතකරන ලදී.

News & Events

Scroll To Top